NamnAlarik Wachtmeister
  • Yrke/TitelKonteramiral
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Greve Alarik Wachtmeister och Grevinnan Wachtmeister.
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från greve Alarik Wachtmeister, Kommendörkapten av 1:a graden.