NamnGustaf Wachtmeister
  • Yrke/TitelLöjtnant
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Greve Gustaf Wachtmeister, Löjtnant vid Kungl. Livgardet till häst.
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Greve Gustaf Wachtmeister och grevinnan Wachtmeister.