NamnHarriet Wachtmeister
  • Yrke/TitelStatsfru
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från H. M. Drottningens tjänstgörande statsfru grevinnan Harriet Wachtmeister.