NamnFerd. Wahlström
  • Yrke/TitelKontraktsprost
Relaterade föremål
Visitkort
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Kontraktsprosten Ferd. Wahlström och Fru Wahlström.