NamnWauters
  • Yrke/TitelEnvoye
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Mr Wauters, Ministre de Belgique.