NameHumphrey Vaughan
  • DatingLevnadstid: 1625-1705
Related objects
Mynt
  • Keyword/TitleMynt
  • DescriptionMynt av koppar, en token från 1666.
  • Dating1666
  • Other keywordsToken
  • Inventory number2544