NamnCarl Fredrik Coyet
 • Yrke/Titelamiral
 • DateringLevnadstid: 1768-1857
Relaterade föremål
Lacksköld, Japan
 • Datering1600-talets mitt
 • Övriga NyckelordSköld
 • Inventarienummer28864 (2879)
Svärdsorden riddarkors
 • Datering1789 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken riddarkors
 • Inventarienummer434 (3279)
hedersvärja Sverige
 • Tillverkat iSverige, Stockholm
 • Datering1789
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer5477 (1986:a)
balja t hedersvärja 5477
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1789
 • Övriga Nyckelordvärjbalja
 • Inventarienummer5478 (1986:b)
Band till riddarkors nr 434
 • Datering1789 cirka
 • Övriga Nyckelordordensband
 • Inventarienummer30335 (3279)
Officersskärp
 • Datering1790-07-09
 • Övriga Nyckelordskärp
 • Inventarienummer19927 (3078)
Hjälmprydnad
 • Datering1799
 • Övriga Nyckelordhjälmprydnad
 • Inventarienummer13963 (45:75)
tornerskört gul-blå
 • Datering1799
 • Övriga Nyckelordskört
 • Inventarienummer19758 (45:95)
Tornerhalsputa
 • Datering1799
 • Övriga Nyckelordhalsputa
 • Inventarienummer20710 (45:159)
Fragment av ringlans
sabel sjöofficer m:1824 Sverige
 • Datering1824-1844 cirka
 • Övriga Nyckelordsabel
 • Inventarienummer9526 (2017:a)
balja t sabel nr 9526
 • Datering1824-1844 cirka
 • Övriga Nyckelordsabelbalja
 • Inventarienummer9527 (2017:b)