NameGustaf Bernhard Drakenberg
  • Function/Titlegodsägare
Related objects
flintlåsrevolverbössa Wercko
  • Dating1700-talets början
  • Other keywordsflintlåsbössa
  • Inventory number15218 (48:27)