NamnE Ekman
  • Yrke/Titelkapten
Relaterade föremål
skarpskytteofficerssabel
balja  t skarpskyttessabel nr 5545
  • Datering1866
  • Övriga Nyckelordsabelbalja
  • Inventarienummer5546 (39:69:b)