NamnE Ekman
  • Yrke/Titelkapten
Relaterade föremål
skarpskytteofficerssabel
  • Nyckelord/Titelskarpskytteofficerssabel
  • KortbeskrivningSkarpskytteofficerssabel, variant av sabel m: 1859, Sverige. Fästet stämplat C W, Stockholm 1866.
balja  t skarpskyttessabel nr 5545
  • Datering1866
  • Övriga Nyckelordsabelbalja
  • Inventarienummer5546 (39:69:b)