NamnHilma Ekman
  • Yrke/Titelbrodös
Relaterade föremål
Stärkskjorta
  • Nyckelord/TitelStärkskjorta
  • KortbeskrivningKröningsskjorta hörande till Oscar II:s kröningsdräkt buren vid kröningen den 12 maj 1873.
  • Datering1873
  • Övriga Nyckelordskjorta
  • Inventarienummer21278 (51:48)