NameNere Albert Elfwing
 • Function/Titleöverste
Related objects
medaljetui
 • Keyword/Titlemedaljetui
 • DescriptionEtui till veteranmedalj nr 303.
 • Dating1800-talets mitt
 • Other keywordsmedaljetui
 • Inventory number304 (17:19)
Porträttfoto N A Elfwing
 • Keyword/TitlePorträttfoto N A Elfwing
 • DescriptionFotografi av Nere A. Elfwing, taget hos C. D. Fredricks & Co, New York, 1860-talets början.
 • Dating1860-tal
 • Other keywordsfotografi
 • Inventory number32386 (17:16)
diplom löjtnant USA, N A Elfwing
 • Keyword/Titlediplom löjtnant USA, N A ...
 • DescriptionDiplom visande utnämningen av Nere A. Elfwing till "First Lieutenant" i 48. Regementet, N. Y. S. Volunteers 1861.
 • Dating1861-09-05
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32374 (17:17)
hederssabel USA, Collins & Co
Balja till hederssabel nr 5770
 • Keyword/TitleBalja till hederssabel nr...
 • DescriptionBalja till hederssabel nr 5770, Nere A. Elfving, signerad Collins & Co 1862 och Miller & Co.
 • Dating1862 cirka
 • Other keywordssabelbalja
 • Inventory number5771 (17:15:b)
fodral t sabel nr 5770-1
 • Keyword/Titlefodral t sabel nr 5770-1
 • DescriptionFodral till hederssabel nr 5770-5771, Nere A. Elfving, Collins & Co 1862 och Miller & Co.
 • Dating1862 cirka
 • Other keywordsfodral
 • Inventory number5772 (17:15:c)
schatull t sabel nr 5770-2
 • Dating1862 cirka
 • Other keywordsschatull
 • Inventory number5773 (17:15:d)
diplom kapten USA, N A Elfwing
 • Keyword/Titlediplom kapten USA, N A El...
 • DescriptionDiplom visande utnämningen av Nere A. Elfwing till kapten vid i 48. Regementet, N.Y.S.Volunteers 29 augusti 1862.
 • Dating1862-08-29
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32375 (17:17)
diplom major USA, N A Elfwing
 • Keyword/Titlediplom major USA, N A Elf...
 • DescriptionDiplom visande utnämningen av Nere A. Elfwing till major vid i 48. Regementet, N. Y. S. Volunteers 30 juli 1864.
 • Dating1864-08-22
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32376 (17:17)
diplom major USA, N A Elfwing
 • Keyword/Titlediplom major USA, N A Elf...
 • DescriptionDiplom visande utnämningen av Nere A. Elfwing till major vid i 48. Regementet, N.Y.S.Volunteers 9juni 1864.
 • Dating1864-06-09
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32377 (17:17)
diplom överstelöjtn, USA, N A Elfwing
 • Keyword/Titlediplom överstelöjtn, USA,...
 • DescriptionDiplom visande utnämningen av Nere A. Elfwing till överstelöjtnant vid i 48. Regementet,N.Y.S.Volunteers 3 december 1864.
 • Dating1864-12-03
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32378 (17:17)
Military Order Loyal Legion kors
 • Dating1865
 • Other keywordsordenstecken kors
 • Inventory number740 (17:18:a)
Military Order Loyal Legion band
 • Dating1865 cirka
 • Other keywordsordensband bröst-
 • Inventory number741 (17:18:b)
diplom överstelöjtn, USA, N A Elfwing
 • Dating1865-03-13
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32379 (17:17)
avsked för major N A Elfwing
 • Dating1865-09-12
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32382 (17:17)
veteranmedalj Brooklyn
 • Dating1866
 • Other keywordsmedalj
 • Inventory number303 (17:19)
band t Brooklyn veteranmedalj no 303
 • Dating1866
 • Other keywordsmedaljband
 • Inventory number30488 (17:19)
diplom överste, USA, N A Elfwing
 • Dating1866-11-20
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32380 (17:17)
protokoll Brooklynmedaljen
 • Keyword/Titleprotokoll Brooklynmedalje...
 • DescriptionProtokoll om mottagandet och överlämnandet av staden Brooklyns veteranmedalj (LRK 303-304, 30488) till Nere A. Elfwing 23 oktober 1866.
 • Dating1866-10-23
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32381 (17:17)
förordnande lärare i engelska
 • Dating1866-07-04
 • Other keywordsförordnande
 • Inventory number32385 (17:17)
diplom f vice konsul USA,
 • Keyword/Titlediplom f vice konsul USA,
 • DescriptionDiplom visande utnämningen av Nere A. Elfwing till vice konsul för USA i Stockholm 1869.
 • Dating1868-12-11
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32372 (17:17)
diplom generalkonsul, Liberia
 • Keyword/Titlediplom generalkonsul, Lib...
 • DescriptionDiplom visande utnämningen av Nere A. Elfwing till konsul för Liberia i Stockholm 1869.
 • Dating1869-04-09
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32384 (17:17)
diplom f konsul USA, N A Elfwing
 • Keyword/Titlediplom f konsul USA, N A ...
 • DescriptionDiplom visande utnämningen av Nere A. Elfwing till konsul för USA i Stockholm 1871.
 • Dating1871-06-24
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32373 (17:17)
diplom för konsul USA, N A Elfwing
 • Dating1871-04-17
 • Other keywordsdiplom
 • Inventory number32383 (17:17)