NameElisabeth av England
  • Function/Titleprinsessa
  • DatingLevnadstid: 1635-1650
Related objects
Porträtt, barn
  • Dating1600-tal
  • Other keywordsOljemålning
    Barn
  • Inventory number11440