NamnMartin Dinckel
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Målskjutningsgevär M Dinckhl
  • Tillverkat iSchwaz, Österrike
  • Datering1730 cirka
  • Övriga Nyckelordgevär
  • Inventarienummer18305 (5167)