NamnDschulnigg
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
hatt jägarmodell
  • Nyckelord/Titelhatt jägarmodell
  • KortbeskrivningDamhatt av jägarmodell, Dschulnigg, Salzburg.

    #2#
    Tillhör jaktdräkt.
Skjortblus jaktkostym