NamnHugo Adolphus Du Rietz
  • Yrke/Titelfotograf
Relaterade föremål
Fotografier
  • Nyckelord/TitelFotografier
  • KortbeskrivningProfessor Julius Kronberg
Fotografier
  • Nyckelord/TitelFotografier
  • KortbeskrivningProferssorskan Ellen Kronberg
Fotografier
  • Nyckelord/TitelFotografier
  • KortbeskrivningEllen Roosval, f. von Hallwyl