NameGustav von Düben
  • Familyvon Düben, friherrliga ätten nr 139
  • Function/Titlefriherre, hovmarskalk
  • DatingLevnadstid: 1659-1726
Related objects
Käpp med kikare
  • Dating1700-talets början
  • Inventory number13161