NamnGustav von Düben
  • Familjvon Düben, friherrliga ätten nr 139
  • Yrke/Titelfriherre, hovmarskalk
  • DateringLevnadstid: 1659-1726
Relaterade föremål
Käpp med kikare
  • Datering1700-talets början
  • Inventarienummer13161