NameAugustin Ehrensvärd
  • Function/Titlegreve, fältmarskalk
  • DatingLevnadstid: 1710-1772
Related objects
kavaljersvärja - Frankrike
  • Dating1720-1740 cirka
  • Other keywordskavaljersvärja
  • Inventory number9903 (1989)