NameOlof Enaeus
  • Function/Titleboktryckare
Related objects
Dödeligit Ähre- och Hiälteminne öfwer...Grefwe och Herre Herr Nicolaus Brahe...till Rydboholm...Hwilkens salige Lekamen...sattes uti sin Graf i Ry Kyrckia den 17 Jan. Ao 1701...af Johan Herlin. Stockholm, tryckt af Olao Enaeo
  • Dating1701
Bok
  • Keyword/TitleBok
  • DescriptionThen swenska psalmboken...åhr MDCXCV. Öfwersedd och nödtorftligen förbättrad. Stockholm, tryckt af Olao Enaeo...1707.
  • Made inStockholm, Sverige
  • Dating1707
  • Other keywordsPsalmbok
  • Inventory number129