NamnOlof Enaeus
  • Yrke/Titelboktryckare
Relaterade föremål
Dödeligit Ähre- och Hiälteminne öfwer...Grefwe och Herre Herr Nicolaus Brahe...till Rydboholm...Hwilkens salige Lekamen...sattes uti sin Graf i Ry Kyrckia den 17 Jan. Ao 1701...af Johan Herlin. Stockholm, tryckt af Olao Enaeo
  • Datering1701
Bok
  • Nyckelord/TitelBok
  • KortbeskrivningThen swenska psalmboken...åhr MDCXCV. Öfwersedd och nödtorftligen förbättrad. Stockholm, tryckt af Olao Enaeo...1707.
  • Tillverkat iStockholm, Sverige
  • Datering1707
  • Övriga NyckelordPsalmbok
  • Inventarienummer129