NamnOlof Enaeus
 • Yrke/Titelboktryckare
Relaterade föremål
Dödeligit Ähre- och Hiälteminne öfwer...Grefwe och Herre Herr Nicolaus Brahe...till Rydboholm...Hwilkens salige Lekamen...sattes uti sin Graf i Ry Kyrckia den 17 Jan. Ao 1701...af Johan Herlin. Stockholm, tryckt af Olao Enaeo
 • Nyckelord/TitelDödeligit Ähre- och Hiält...
 • KortbeskrivningWr forts.277
 • NamnFörfattare: : Johan Herlin
  Tryckare: : Olof Enaeus
  Omskriven: : Nils Brahe d.y.
 • Datering1701
Bok
 • Nyckelord/TitelBok
 • KortbeskrivningThen swenska psalmboken...åhr MDCXCV. Öfwersedd och nödtorftligen förbättrad. Stockholm, tryckt af Olao Enaeo...1707.
 • Tillverkat iStockholm, Sverige
 • Datering1707
 • Övriga NyckelordPsalmbok
 • Inventarienummer129