NamnBaumont
Relaterade föremål
Vikt och valutatabell
  • Nyckelord/TitelVikt och valutatabell
  • KortbeskrivningVikt- och valutatabell över guldindex från Ludvig VI - Ludvig XV.
  • Datering1700-tal
  • Inventarienummer10757
Valutanyckel
  • Datering1746
  • Inventarienummer10756