NamnPieter Faes
  • Yrke/Titelkonstnär
  • DateringLevnadstid: 1750-1814
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare