NamnPehr Frisk
 • Yrke/Titelpossessionat
Relaterade föremål
Manpansar
Manpansar
 • Tillverkat iAugsburg
 • Datering1545 cirka
 • Inventarienummer18706 (2914:1)
Tornerhjälm med tuppkam
 • Datering1580 cirka
 • Övriga NyckelordHjälm
 • Inventarienummer9741 (2658)
Officersvärja J Beugel
 • Tillverkat iSolingen, Tyskland
 • Datering1620-1640 cirka
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer5077 (2009)
Ryggharnesk
rustningshandske
 • Övriga Nyckelordrustningshandske
 • Inventarienummer23016 (2817)