NamnPer Gustaf Floding
 • Yrke/Titelprofessor
Relaterade föremål
tryckplåt Vasaorden
 • Nyckelord/Titeltryckplåt Vasaorden
 • KortbeskrivningTryckplåt, kopparstick med Vasaordens tecken och kraschan.
 • Datering1780 cirka
 • Övriga Nyckelordplåt
 • Inventarienummer30036 (24:211)
tryckplåt Vasaorden
 • Nyckelord/Titeltryckplåt Vasaorden
 • KortbeskrivningTryckplåt, kopparstick med Vasaordens kedja och klenod samt detalj av kedjans tre olika länkar.
 • Tillverkat iSverige, Stockholm
 • Datering1780 cirka
 • Övriga Nyckelordplåt
 • Inventarienummer30037 (24:212)