NamnAntonij Groot d. ä.
  • Yrke/Titelguldsmed
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare