NamnJeremias Falck
 • Yrke/Titelkonstnär
 • DateringLevnadstid: 1609-1677
Relaterade föremål
Tryckplåt
 • Datering1651-1653
 • Övriga NyckelordPorträtt, man
  Man
 • Inventarienummer13325
Porträtt, ryttar
 • Datering1655
 • Övriga NyckelordKopparstick
  Man
 • Inventarienummer10029
Tryckplåt
 • Datering1655
 • Övriga NyckelordPorträtt, man
  Man
 • Inventarienummer13703