NamnViveka Falkman-Friberg
  • Yrke/Titelfru
Relaterade föremål
Slaglåspistol
  • Tillverkat iEskilstuna, Sverige
  • Datering1850 cirka
  • Övriga Nyckelordslaglåspistol
  • Inventarienummer4712 (45:27)
slaglåspepperbox J Engholm
  • Tillverkat iSverige, Ödestugu
  • Datering1850-1875 cirka
  • Övriga Nyckelordslaglåspistol
  • Inventarienummer9197 (45:26)