NameJohann C Fehr
Related objects
Fat
  • Keyword/TitleFat
  • DescriptionTvå fat av fajans med blå kinesiserande underglasyrmålning.
  • Dating1666-1700 cirka
  • Other keywordsDjur, växt
  • Inventory number517