NameFenton
Related objects
hjullåsnyckel
  • Dating1600-talets första hälft
  • Other keywordshjullåsnyckel
  • Inventory number26285 (5806)