Svea rikes underdåniga hopp om hans konglige höghet...prints Gustaf, i kraft af fordne svenske Gustavers dråpeliga manna-bedrifter, genom ett tal...uti Gefle gymnasio...år 1748 ...Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1748.
  • Keyword/TitleSvea rikes underdåniga hopp om hans konglige höghet...prints Gustaf, i kraft af fordne svenske Gustavers dråpeliga manna-bedrifter, genom ett tal...uti Gefle gymnasio...år 1748 ...Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1748.
  • NameFörfattare: : Roland Martin
    Medförfattare: Gustav, arvprins
    Tryckare: : Lars Salvius
  • Dating1748
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt