... Historia om thet tartariske krijget uthi konungarijket Sina, sampt theras seder ... förswenskat aff Ambrosio Nidelberg.
  • Keyword/Title... Historia om thet tartariske krijget uthi konungarijket Sina, sampt theras seder ... förswenskat aff Ambrosio Nidelberg.
  • NameFörfattare: : Martin Martinus
    Översättare: : Ambrosius Nidelberg
  • Dating1674
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • Object isutställt