Een predikan, om Gudz barns ewigha nådewal och vthkorelse til thet ewigha lijffuet. Hållen vthi Vpsala prestmöte, anno 1626. then 9. augusti. aff M. Erico Thoma Medolero ... sedhan aff honom öffuersedd och förmerat ... medh en tabella och indice på latin
  • Keyword/TitleEen predikan, om Gudz barns ewigha nådewal och vthkorelse til thet ewigha lijffuet. Hållen vthi Vpsala prestmöte, anno 1626. then 9. augusti. aff M. Erico Thoma Medolero ... sedhan aff honom öffuersedd och förmerat ... medh en tabella och indice på latin
  • NameFörfattare: : Ericus Thomae Medolerus
    Tryckare: : Eskil Mattsson
  • Dating1627
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt