Christelig underwijsning om eedswäriande, och alwarlig warning för meeneederii... Scriffvin aff Casparo Melisandro... Uthtålkat och uthgången aff Petro Iohannis Gotho Norcopensi. Prentat i Rostock aff Steffan Mölleman... 1601.
  • Keyword/TitleChristelig underwijsning om eedswäriande, och alwarlig warning för meeneederii... Scriffvin aff Casparo Melisandro... Uthtålkat och uthgången aff Petro Iohannis Gotho Norcopensi. Prentat i Rostock aff Steffan Mölleman... 1601.
  • NameFörfattare: : Caspar Melissander
    Utgivare: : Petrus Johannis Gothus
    Tryckare: : Stephan Moellemann
  • Dating1601
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt