Appendix eller Bihang til Swenska åkermannen Utdragit af alla swenska witterliga auctorer, som hafwa skrifwit om landthushålningen, åkerbruks förbättrande, Ängars uphielpande, Gödsels förök- och förkofrande, Fiskars fångande; jämte åtskillige præservative
  • Keyword/TitleAppendix eller Bihang til Swenska åkermannen Utdragit af alla swenska witterliga auctorer, som hafwa skrifwit om landthushålningen, åkerbruks förbättrande, Ängars uphielpande, Gödsels förök- och förkofrande, Fiskars fångande; jämte åtskillige præservative
  • NameFörfattare: : Magnus Mentzer
    Tryckare: : J. H. Werner
  • Dating1732
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt