Specula, Thet är: Sweriges rijkes skådhetorn... förswenskat aff Christophero Laur. T. Lin... På nytt... tryckt i Stockholm hoos Ignatium Meurern, åhr 1644.
  • Keyword/TitleSpecula, Thet är: Sweriges rijkes skådhetorn... förswenskat aff Christophero Laur. T. Lin... På nytt... tryckt i Stockholm hoos Ignatium Meurern, åhr 1644.
  • NameFörfattare: : Johannes Messenius
    Översättare: : Christophorus Laur. Tempeus
    Tryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1644
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt