Konung Gustaf Adolph, den storas, lefwerne och bedrifter, utur de bästa efterrättelser tilsammans dragne af Johan Gottfried Mittag ... tillika med herr Martin Schmeitzels ... företal angående tyska riks- ständernas och besynnerligen protestanternas skyldi
  • Keyword/TitleKonung Gustaf Adolph, den storas, lefwerne och bedrifter, utur de bästa efterrättelser tilsammans dragne af Johan Gottfried Mittag ... tillika med herr Martin Schmeitzels ... företal angående tyska riks- ständernas och besynnerligen protestanternas skyldi
  • NameFörfattare: : Johann Gottfried Mittag
    Medförfattare: : Martin Schmeizel
    Tryckare: : Lorentz Ludwig Grefing
  • Dating1744
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt