Utfärdz predijkan öfwer ... Erich Erlandson, wälbestälte häradzhöfdinge och landzdomare öfwer Wästerdahlerne ... i Avvestafors kyrckia på Christi himmelsfärdz dagh. Åhr 1679. den 29. maij, hållen af Jacobo Moklinio, P. B.
  • Keyword/TitleUtfärdz predijkan öfwer ... Erich Erlandson, wälbestälte häradzhöfdinge och landzdomare öfwer Wästerdahlerne ... i Avvestafors kyrckia på Christi himmelsfärdz dagh. Åhr 1679. den 29. maij, hållen af Jacobo Moklinio, P. B.
  • NameFörfattare: : Jacobus Moklinius
    Medförfattare: : Erik Erlandsson Norenius
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt