Biografi öfwer f.d. landshöfdingen och riddaren med stora korset af K. swärdsorden, wälborne herr Gustaf Edelstam. (Aftryckt utur dagbladet Journalen n:o 217 o. f.) Stockholm, 1825. Tryckt i Ecksteinska boktryckeriet.
  • Keyword/TitleBiografi öfwer f.d. landshöfdingen och riddaren med stora korset af K. swärdsorden, wälborne herr Gustaf Edelstam. (Aftryckt utur dagbladet Journalen n:o 217 o. f.) Stockholm, 1825. Tryckt i Ecksteinska boktryckeriet.
  • NameFörfattare: : Gustaf Adolph Montgomery
    Tryckare: Ecksteinska boktryckeriet
  • Dating1825
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt