Guds fruchtan och konungens ähra ... vthi een christelig predikan i Mohra kyrcka och Dahlerne, oppå kyndersmesso-dagen, Anno MDCLXXIII ... nährwarandes ... herr Carl then XI, Sweriges ... konung, ... til trycket befordrat aff Andrea E. Nohr-Moræo ... Tryc
  • Keyword/TitleGuds fruchtan och konungens ähra ... vthi een christelig predikan i Mohra kyrcka och Dahlerne, oppå kyndersmesso-dagen, Anno MDCLXXIII ... nährwarandes ... herr Carl then XI, Sweriges ... konung, ... til trycket befordrat aff Andrea E. Nohr-Moræo ... Tryc
  • NameFörfattare: : Andreas Erici Nohr-Moraeus
    Tryckare: Boetius
  • Dating1673
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt