Konung Carl den XII:tes historia; förre delen, ifrån...1682 til slutet af Junii månad år 1709. Stockholm, tryckt uti det kongl. bok-tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1740. (Vol.8:)...Senare delen...til hans May:ts död och begrafning. Stockholm, tryc
  • Keyword/TitleKonung Carl den XII:tes historia; förre delen, ifrån...1682 til slutet af Junii månad år 1709. Stockholm, tryckt uti det kongl. bok-tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1740. (Vol.8:)...Senare delen...til hans May:ts död och begrafning. Stockholm, tryc
  • NameFörfattare: : Jöran Nordberg Andersson
    Karl XII av Sverige
    Tryckare: : Peter Petrus Momma
  • Dating1740
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: fol.
  • Object isutställt