Riks-dags predikan hållen på thet kongl. huset in för höga öfwerheten, samt riksens riddareskap och adel, på then dag, tå then stormächtigste allernådigste drottning Ulrica Eleonora Sweriges, Giöthes och Wändes &c. &c. drottning sitt första inträde giorde
  • Keyword/TitleRiks-dags predikan hållen på thet kongl. huset in för höga öfwerheten, samt riksens riddareskap och adel, på then dag, tå then stormächtigste allernådigste drottning Ulrica Eleonora Sweriges, Giöthes och Wändes &c. &c. drottning sitt första inträde giorde
  • NameFörfattare: : Daniel Nordlindh
    Tryckare: : Johan Heinrich Werner
  • Dating1719
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt