Saga om k. Oloff Tryggwaszon i Norrege hwilken hafwer warit den berömligste och lofligste konungh i Norlanden och därsammestädes Christendomen först och lyckeligst utwidgar sammanskrefwen på gammal swenska eller gothiska af Odde Munck, som war i Omgeyrum
  • Keyword/TitleSaga om k. Oloff Tryggwaszon i Norrege hwilken hafwer warit den berömligste och lofligste konungh i Norlanden och därsammestädes Christendomen först och lyckeligst utwidgar sammanskrefwen på gammal swenska eller gothiska af Odde Munck, som war i Omgeyrum
  • NameFörfattare: : Odd Snorreson
    Översättare: : Jacob Isthmén Reenhielm
  • Dating1691
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt