Christeligh och nödhtorfftigh wnderwisningh. I. Om Gudz Ord... II: Om Trona... III. Om Echtenskapet... Screffen anno 1528, aff... Oloa Petri... Och om på nyt... uplagdh, aff Johanne Erici Salemontano. 1594.(Kolofon:) Lubecæ, apud viduam Assueri Grogeri.
 • Keyword/TitleChristeligh och nödhtorfftigh wnderwisningh. I. Om Gudz Ord... II: Om Trona... III. Om Echtenskapet... Screffen anno 1528, aff... Oloa Petri... Och om på nyt... uplagdh, aff Johanne Erici Salemontano. 1594.
  (Kolofon:) Lubecæ, apud viduam Assueri Grogeri.
 • NameFörfattare: Olaus Petri
  Utgivare: : Johannes Erici Salemontanus
  Förläggare: : Aswer Kroeger
  Tryckare: FEL
 • Dating1594
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 8:o
 • Object isutställt