Om Gudz ordh, och menniskios bodh och stadhgar i thet andeligha, som är, sielenes regemente... Stockholm. Anno MDXXVIII.(Kolofon:) Thenne boock haffver Johannes Erici Salemontanus... pånytt tryckia låthett. I Rostock aff Augustin Ferber anno MDXCIIII.
 • Keyword/TitleOm Gudz ordh, och menniskios bodh och stadhgar i thet andeligha, som är, sielenes regemente... Stockholm. Anno MDXXVIII.
  (Kolofon:) Thenne boock haffver Johannes Erici Salemontanus... pånytt tryckia låthett. I Rostock aff Augustin Ferber anno MDXCIIII.
 • NameFörfattare: Olaus Petri
  Utgivare: : Johannes Erici Salemontanus
  Tryckare: : Augustin Ferber
 • Dating1594
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 8:o
 • Object isutställt