Wårs Herres... Jesu Christi hedherrijka Jordaprydning, anno MDCXIX på palmsöndagh, tå... Nils Andersons Lilliehöökz... Lijk blef... needsatt, vthi soknekiyrkian Ååsleedh... Tryckt j Stockholm aff Oluff Oluffson.
  • Keyword/TitleWårs Herres... Jesu Christi hedherrijka Jordaprydning, anno MDCXIX på palmsöndagh, tå... Nils Andersons Lilliehöökz... Lijk blef... needsatt, vthi soknekiyrkian Ååsleedh... Tryckt j Stockholm aff Oluff Oluffson.
  • NameFörfattare: : Sylvester Johannes Phrygius
    Medförfattare: : Nils Andersson Lilliehöök
    Tryckare: Olof Olofsson
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt