Commercie-rådet Christopher Polhems twenne betänkande, det förra angående oeconomien och commercen uti Swerige; det senare öfwer segelfartens inrättande emellan Stockholm och Giötheborg, bägge på sidsta riksdag ingifne åhr 1720. Och i Stockholm, med direc
  • Keyword/TitleCommercie-rådet Christopher Polhems twenne betänkande, det förra angående oeconomien och commercen uti Swerige; det senare öfwer segelfartens inrättande emellan Stockholm och Giötheborg, bägge på sidsta riksdag ingifne åhr 1720. Och i Stockholm, med direc
  • NameFörfattare: : Christopher Polhem
    Förläggare: : Johann Henrich Werner
  • Dating1721
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt