Gudelig wälsignelse lyckelig begynnelse. Tå hans kongl. maj:t Friedrich then förste, Sweriges, Giöthes och Wändes &c. &c. &c. konung, offenteligen wid Swea-rikes ständers närwarande och lyckönskande, första resan, efter sitt anträde til regementet, herran
  • Keyword/TitleGudelig wälsignelse lyckelig begynnelse. Tå hans kongl. maj:t Friedrich then förste, Sweriges, Giöthes och Wändes &c. &c. &c. konung, offenteligen wid Swea-rikes ständers närwarande och lyckönskande, första resan, efter sitt anträde til regementet, herran
  • NameFörfattare: : Johan Possieth
    Författare: Fredrik I av Sverige
    Tryckare: Kungliga boktryckeriet
  • Dating1721
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt