Hufvuddragen af medeltidens geografi och historia för gymnasier och andra läroverk. Bearbetad öfversättning. Med en tids-tafla...
  • Keyword/TitleHufvuddragen af medeltidens geografi och historia för gymnasier och andra läroverk. Bearbetad öfversättning. Med en tids-tafla...
  • NameFörfattare: : Wilhelm Pütz
    Förläggare: : C. A. Bagge
    Tryckare: Hörbergska boktryckeriet
  • Dating1843
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt