Lex politica Dei, thet är: Gudz regementz ordning... nu... vppå swenska tungomålet vthsatt, aff Hendrich Jönszon Careell. Tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, anno 1651.
  • Keyword/TitleLex politica Dei, thet är: Gudz regementz ordning... nu... vppå swenska tungomålet vthsatt, aff Hendrich Jönszon Careell. Tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, anno 1651.
  • NameFörfattare: : François Ragueau
    Översättare: : Henrik Jönsson Careell
    Tryckare: : Ignatio Meurer
  • Dating1651
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt