Een christeligh predikan, hållen vthi Åbo, på then stora almenneliga bönedagen, 20. maji, åhr XXXIII... Tryckt i Stockholm, hoos Chr. Reusner.
  • Keyword/TitleEen christeligh predikan, hållen vthi Åbo, på then stora almenneliga bönedagen, 20. maji, åhr XXXIII... Tryckt i Stockholm, hoos Chr. Reusner.
  • NameFörfattare: : Isaac Rothovius
    Tryckare: : Christian Reusner
  • Dating1633
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt